www.gradzki.info
 
Grądzcy
  - Strona Główna
- Kopacz
- Łada
- Łodzia
- Pniejnia
- Rawicz
- Trzaska, Ostoja
- Zagłoba
- Rola ???
- Jastrzębiec
- Herby
- Grądy
- linki
- Proszę o Kontakt
- Inne

Grądzcy herbu Jastrzębiec

Jastrzębiec
Władysław Semkowicz

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie tom III rok 1911-1912 - spis treści - strona 286 pozycja 178 podaje:
"Graczicze (?): Grzaski (Granczky) Feliks, Jan i Stanisław h. Jastrzębiec r 1558"

Jak dotychczas jest to jedyna publikacja, w której napotkałem Grądzkich herbu Jastrzębiec i która powołuje się na źródła.
Powyższy zapis jest jednak błędny
- powinien być wpisany herb Ostoja co można potwierdzić w powyższym roczniku na stronie 80 pozycja 178 oraz w oryginale.
Oryginał znajduje się w
Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum we Lwowie - Fond 13, opis 1 tom 30 str 143, 144 (JG)
(patrz Ostoja)Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski


Herby Szlachty Polskiej - strona 69 - wpisani Grądzcy herbu Jastrzębiec.
(nie odnalazłem odnośnika do źródeł J.G.)


Alfred Znamierowski

Herbarz Rodowy - strona 221 - wpisani Grądzcy herbu Jastrzębiec.
(nie odnalazłem odnośnika do źródeł J.G.)
   
Copyright (c)2007 www.gradzki.info