www.gradzki.info
 
Grądzcy
  - Strona Główna
- Kopacz
- Łada
- Łodzia
- Pniejnia
- Rawicz
- Trzaska, Ostoja
- Zagłoba
- Rola ???
- Jastrzębiec
- Herby
- Grądy
- linki
- Proszę o Kontakt
- Inne

Grądzcy herbu Kopacz

Kopacz
Herbarz Adama Bonieckiego:

Dersław Grądzki z Grądów h. Skrzydło, świadczy w Sieradzu przy wywodach szlachectwa 1401 i 1417 r. (Pis. Da. Pol. IX i Łag.). Z synów jogo znani są: Przedwój, który także świadczy przy wywodach szlachectwa 1417 i 1419 r. w Sieradzu (Łag.), 1404 r. kanonik gnieźnieński, 1413 r. kantor włocławski, 1427 r. kustosz gnieźnieński, mianowany proboszczem gnieźnieńskim przez króla, który pisze do Papieża list proszący o potwierdzenie go na probostwie, kanonik poznański 1429 r., zmarł 1455 r. (Kor. i A. Kap. Gnieź.).
Jakób, student uniwersytetu krakowskiego 1422 r., pleban w Koninie 1432 r., kanonik poznański 1433 r. Mikołaj spotykany często w aktach 1414, 1417, 1419 r., nazwany wyraźnie bratem Przedwoja 1432 r. On też pewno, bo Mikołaj Kopacz, alias Stryjec, świadczy 1449 roku w Gnieźnie Przedwojowi.
Czwarty syn Dersława, Fal z Grądów, ma sprawy 1412 roku w Sieradzu (Gr. Sier. II f. 83), a syn jego Jan, archidyakon 1435 r., a następnie tylko kanonik gnieźnieński 1437 r., egzekutor testamentu stryja Przedwoja, od którego, razem z jego wnukiem Mikołajem, dziedzicem Raczkowa, nabył jego dziesięciny 1439 r.; zmarł 1466 r. (Kor. i A. Kap. Gnieźn.).
        Synowcem podobno Przedwoja był Jand z Grąd, kasztelan spicimirski 1448 r. Procesował się on jeszcze 1464 r. z Dobiesławem z Abramowic (Zs. Sieradz. 12 f. 141).
Syn jego Sędziwój 1460 r. na uniwersytecie krakowskim, w 1488 roku nabył część Wiechucic, w sieradzkiem (Gr. Sieradz. 25 f. 96).
         Jan z Grądów Grądzki ułożył się z Piotrem z Wrzący o czynsze 1463 r. (A. Sieradz.).
Jan Granczki, starosta stawiszyński 1504 r., z Katarzyny z Lisowa ma syna Mikołaja (M. 23 f. 72).
        Mikołaj Potocki otrzymał 1512 r. konsens królewski, na wykupienie z rąk żony swej. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Barbary z Grądzkich i siostry jej Anny, wsi Rudy, w powiecie sieradzkim (M. 25 f. 136). Ta pewno Anna poślubiona 1512 r. w Lisowie Stanisławowi Naropińskiemu.


Herbarz Seweryna Uruskiego:

GRĄDZKI h. KOPACZ v. SKRZYDŁO. Senator w rodzinie, Jan, ka­sztelan spicimirski 1473 r.

Piszą się z Grądów, w pow. sieradzkim. Dersław z Grądów 1401 r., miał synów, Przedwoja, kanonika gnieźnieńskiego 1404 r., kantora wło­cławskiego 1413 r., kustosza j proboszcza gnieźnieńskiego, a ostatnio ka­nonika poznańskiego 1429 r., :i Mikołaja, po którym syn Jan, archidyakon 1435 r., a od 1437 r. kanonik gnieźnieński (Bon.). Jan z Grądów, kasztelan spicimirski 1473 r. (Conv. Piótrk.), pozostawił syna Sędzi woj a, właściciela części dóbr Wiechucice 1500 r. Jan, starosta stawiszyński 1504 r., miał z żony Katarzyny z Lisowa syna Mikołaja (Metr. Kor.).prof. Alicja Szymczakowa

w roku 2010 została wydana pozycja:
"Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów."

(poniżej opis ze strony www.merlin.pl)
"Książka prezentuje wybrane rodziny szlachty sieradzkiej w ujęciu rodowym do schyłku XV w. Każda z osób otrzymała odrębny biogram, w którym znalazły się zachowane o niej w źródłach wiadomości. W toku narracji autorka starała się również ukazać powiązania rodzinne, rodowe, sąsiedzkie i terytorialne (ziemskich). Podstawę źródłową pracy stanowią księgi sądowe województwa sieradzkiego. Czytelnik znajdzie tu tablice genealogiczne omówionych rodzin oraz szczegółowy indeks."

W powyższej pozycji znajduje się jak dotychczas najobszerniejszy opis dotyczący Grądzkich herbu Kopacz   
Copyright (c)2007 www.gradzki.info